Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wersja HTML Wersja Interaktywna
2015 2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
(1 938) 3 362
875 818
85 29
5 272 32
(430) 390
5 802 1 269
(880) (853)
295 222
3 279 4 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
50 65
(2 442) (2 179)
(39) (24)
(4 245) (1 597)
(196) (93)
(6 922) (3 893)
(6 872) (3 828)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
4 956 1 974
(375) (1 135)
(800) (1 000)
(75) (21)
(23) (40)
(1 273) (2 196)
3 683 (222)
90 (50)
85 123
(17) 12
158 85