Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wersja HTML Wersja Interaktywna
2015 2014
(2 788) 2 414
(362) (247)
(107) 101
(469) (146)
59 (289)
59 (289)
(410) (435)
(3 198) 1 979