Rynek w 2016 roku

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na miedź na świecie, według prognoz CRU International, w 2016 r. ponownie przyśpieszy, do 1,8 proc., a w kolejnych latach przyrost osiągnie wielkość 2,2 proc. Po stronie podażowej natomiast produkcja końcowa metalu powinna być w 2016 r. nieco niższa niż w 2015 r. W konsekwencji rynek powinien w ciągu najbliższych dwóch lat notować niewielką nadwyżkę, po czym ma nastąpić nieznaczny niedobór surowca.

Wiele wskazuje na to, że ten okres będzie wyzwaniem dla producentów, a rynek podlegać będzie restrukturyzacji. Kłopoty finansowe wielu spółek są już widoczne, a zamykanie kopalni i wstrzymywanie lub odsuwanie w czasie realizacji nowych projektów może się nasilić. Producenci podejmować będą także działania w celu obniżenia kosztów wydobycia – dotychczasowy ich spadek (na przykładzie kosztu C1) jest niewielki i w dużym stopniu podyktowany osłabieniem lokalnych walut w stosunku do amerykańskiego dolara.

Mediana przewidywanego bilansu rynku miedzi (tys. ton) 12 banków i instytucji analitycznych
Źródło: Raporty banków i instytucji

Wstrzymywanie inwestycji w nowe zasoby, a także ograniczanie wydatków odtworzeniowych mogą jednak doprowadzić do niedoboru czerwonego metalu na rynku, który będzie niemożliwy do zlikwidowania w krótkim terminie. Taki scena- riusz przewiduje większość instytucji już w 2018 r., w którym zapotrzebowanie na miedź ma nieznacznie przewyższyć produkcję. Według analityków deficyt ten szybko się powiększy i już w 2020 r. może przekroczyć 350 tys. ton.

Rynek spodziewa się małej nadwyżki miedzi w ciągu najbliższych 2 lat i dużego niedoboru w 2020 r.