Produkcja górnicza i hutnicza

Szczególny nacisk kładziemy na zwiększenie mocy wytwórczych oraz efektywność kosztową produkcji. Służyć mają temu wdrażane przez nas innowacyjne technologie, działania optymalizujące procesy produkcyjne oraz dalsze udoskonalanie systemów bezpieczeństwa pracy.

Nasza produkcja w Polsce to w pełni zintegrowany proces, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie. W strefie górniczej są trzy oddziały wydobywcze: Zakłady Górnicze Lubin, Zakłady Górnicze Rudna, Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice, Oddział Zakłady Wzbogacania Rud, który przygotowuje koncentrat dla hut, oraz Oddział Zakład Hydrotechniczny odpowiedzialny za składowanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie produkcyjnym. W strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. działają dwa oddziały hutnicze: Huta Miedzi Legnica i Huta Miedzi Głogów oraz walcownia Huta Miedzi Cedynia.

Udziały poszczególnych złóż w zasobach geologicznych miedzi
Źródło: KGHM

31,6 mln t W ubiegłym roku osiągnęliśmy najwyższe w historii KGHM Polska Miedź S.A. wydobycie urobku w kopalniach w wadze suchej...

...oraz rekordowy przerób nadawy w Zakładach Wzbogacania Rud.

Wyniki produkcyjne

PRODUKCJA GÓRNICZA W POLSCE

W 2015 r. wydobyliśmy 31,6 mln ton urobku w wadze suchej – to o 0,5 mln ton więcej niż w 2014 r. Wzrost wydobycia to efekt zwiększenia wydobycia dobowego w dni robocze oraz intensyfikacji pracy w dni wolne. Średnia zawartość miedzi w urobku (1,52 proc.) była nieznacznie niższa od osiągniętej w 2014 r. (0,6 proc.) wskutek eksploatacji rejonów o niższym okruszcowaniu rudy miedzi. Mimo to ilość metalu w wydobytym urobku była wyższa niż w 2014 r. o 5,5 tys. ton i wyniosła 478,7 tys. ton. Wolumen srebra w urobku zwiększył się o 23 tony i wyniósł 1 407 ton.

Produkcja koncentratu w wadze suchej zwiększyła się w porównaniu z 2014 r. o 16,7 tys. ton (wzrost z 1 842 tys. ton do 1 859 tys. ton). Ilość srebra w koncentracie była wyższa niż w 2014 r.o 2 proc. (wzrost z 1186 ton do 1 209 ton).

Górnictwo - wykorzystane materiały według wagi i objętości   j.m.   2015   2014   2013   2014=100%
Wydobycie rudy miedzi (waga sucha)   tys. t.   31 571   31 023   30 647   101,8
Zawartość Cu w rudzie   %   1,52   1,53   1,57   99,4
Ilość Cu w rudzie   t   478 727   473 258   481 770   101,2
Zawartość Ag w rudzie   g/t   44,57   44,60   45,47   99,9
Ilość Ag w rudzie   kg   1 407 167   1 383 757   1 393 366   101,7
Uzysk Cu   %   89,18   89,05   89,03   100,2
Ilość Cu w koncentracie   t   425 870   421 285   428 879   101,1
Ilość Ag w koncentracie   kg   1 209 094   1 186 014   1 199 029   101,9
Zawartość Cu w koncentracie   %   22,91   22,87   23, 10   100,2
Produkcja koncentratu (waga sucha)   t   1 858 857   1 842 155   1 856 272   100,9
Źródło: KGHM

Produkcja hutnicza w Polsce

W ubiegłym roku produkcja miedzi elektrolitycznej w porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się o 2,6 tys. ton (0,4 proc.) i osiągnęła drugi wynik w historii Spółki – 574,3 tys. ton. Do utrzymania produkcji przyczynił się większy przerób koncentratów własnych oraz udział wsadu obcego w postaci złomu, miedzi blister i importowanego koncentratu. Uzupełnienie wsadu własnego obcym pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących możliwości technologicznych.

Produkcja pozostałych wyrobów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE oraz wlewki) jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej i zależy od rodzaju stosowanych surowców, a przede wszystkim od zapotrzebowania na rynku. W porównaniu z 2014 r. wyprodukowaliśmy o 128 kg więcej złota metalicznego – po raz pierwszy w historii Grupy osiągnęliśmy wolumen 2 703 kg. Nasze huty wyprodukowały również 1 283 tony srebra metalicznego – o 27 ton więcej niż w 2014 r. 

574,3 tys. ton

W ubiegłym roku produkcja miedzi elektrolitycznej w porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się o 2,6 tys. ton (0,4 proc.) i osiągnęła drugi wynik w historii KGHM Polska Miedź S.A.

W porównaniu z 2014 r. wyprodukowaliśmy o 128 kg więcej złota metalicznego i o 27 ton więcej srebra metalicznego.

Hutnictwo - wykorzystane materiały według wagi i objętości   j.m.   2015   2014   2013   2014=100%
Produkty          
Miedź elektrolityczna w tym:   t   574 310   576 876   565 155   99,6
produkcja ze wsadów własnych   t   420 491   420 367   430 338   100,0
produkcja ze wsadów obcych   t   153 819   156 509   134 817   98,3
Miedź konwertorowa   t   582 398   575 696   536 798   101,2
Walcówka CONTIROD   t   246 642   242 474   228 936   101,7
Drut CU OFE (UPCAST)   t   14 629   12 729   13 375   114,9
Drut Cu Ag   t   2 390,3   2 714,4   1 365,4   88,1
Wlewki OC   t   12 666   8 800   17 018   143,9
Miedź granulowana   t   2 016   2 056   2 156   98,1
Inne metale          
Srebro w szlamach   kg   1 276 975   1 277 881   1 151 924   99,9
Srebro metaliczne   kg   1 283 209   1 256 238   1 161 114   102,1
Złoto metaliczne   kg   2 702,7   2 574,7   1 066,4   105,0
Koncentrat Pt-Pd   kg   136,5   137,2   176,7   99,5
Ołów surowy   t   29 001   27 107   26 705   107,0
Ołów rafinowany   t   29 253   26 128   26 631   112,0
Pozostała produkcja          
Kwas siarkowy   t   669 080   646 074   609 019   103,6
Siarczan miedzi   t   5 914   5 832   5 826   101,4
Siarczan niklu   t   2 967   2 658   2 756   111,7
Selen techniczny   t   87,0   89,8   80,2   96,9
Źródło: KGHM
Produkcja w KGHM International Ltd. i Sierra Gorda S.C.M.   j.m.   2015   2014   2013   2014=100%
Płatna miedź   t   143 9376   92 878   100 799   155,0
Płatny molibden   t   4 205   331   624   1 270,4
Płatny nikiel   t   2 210   3 194   4 660   69,2
Płatne TPM (złoto, platyna, pallad)   kg   3 680,1   2 174,5   3 058   169,2
Źródło: KGHM

Lokalizacja zakładów i produkcja w Kanadzie, USA, Chile

Nasze zakłady górnicze to:

Morrison (Kanada) – kopalnia głębinowa; eks- ploatująca rudy z zawartością miedzi, niklu oraz złota, palladu i platyny

McCreedy (Kanada) – kopalnia głębinowa; eksploatująca rudy z zawartością miedzi, niklu oraz złota, palladu i platyny. Obecnie wydobycie z kopalni zostało wstrzymane.

Carlota (USA) – kopalnia odkrywkowa; produkcja miedzi elektrolitycznej w postaci katod miedzianych. Produkcja katod w procesie ługowania hałdy.

Robinson (USA) – kopalnia odkrywkowa; produkcja koncentratu miedzi i koncentratu molibdenu

S.C.M. Franke (Chile) – kopalnia odkrywkowa; produkcja miedzi elektrolitycznej w postaci katod miedzianych

Sierra Gorda S.C.M. (Chile) – kopalnia odkrywkowa; produkcja koncentratu miedzi i koncentratu molibdenu

W lipcu 2015 r. produkcję komercyjną rozpoczęła współkontrolowana przez naszą Grupę kopalnia odkrywkowa Sierra Gorda S.C.M., położona na jednym z największych na świecie złóż miedziowo-molibdenowych. Złoża zostały odkryte w 2006 r. Dwa lata później KGHM International Ltd. przejął projekt, który od września 2011 r. jest wspólnym przedsięwzięciem KGHM International Ltd. (55 proc.), Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.).

Zakład Sierra Gorda S.C.M. - docelowe moce przerobowe pierwszej fazy to 110 tys. ton rudy. W 2015 r. w Sierra Gorda wyprodukowano ponad 87 tys. ton miedzi i 6,5 tys. ton molibdenu. Produkowany w Sierra Gorda koncentrat miedzi jest przewożony do portu Antofagasta, a stamtąd wysyłany drogą morską do hut na świecie. Kopalnia ma również potencjał eksploracyjny w sąsiadujących obszarach.

110 tys. ton Docelowe moce przerobowe w pierwszej fazie zakładu przeróbczego Sierra Gorda S.C.M.

Całkowite wydobycie rudy miedzi (tys. t)
Źródło: KGHM
Łączna ilość gruntów wykorzystywanych pod działalność produkcyjną lub wydobywczą (ha)
Źródło: KGHM