Nasza pozycja rynkowa

W 2015 r. zajęliśmy szóste miejsce na świecie w produkcji górniczej miedzi i drugą pozycję w produkcji górniczej srebra.

Na czele grupy największych producentów miedzi na świecie wciąż utrzymuje się Codelco. W 2015 r. chilijska kompania wyprodukowała 1 891 tys. ton miedzi górniczej i 1 406 tys. ton miedzi rafinowanej, co stanowiło, odpowiednio, 9,9 i 6,4 proc. globalnej produkcji metalu. Grupa KGHM uplasowała się na szóstym miejscu pod względem produkcji górniczej z wynikiem 564 tys. ton oraz na ósmej pozycji pod względem produkcji miedzi rafinowanej: 600 tys. ton, co oznacza, odpowiednio, 2,9- i 2,7- proc. udział Spółki w globalnym rynku.

Produkcja górnicza miedzi w 2015 r. dziesięciu największych spółek i zmiana ich pozycji w stosunku do roku poprzedniego (tys. t)
Źródło: CRU International

Dodatkowo warto wspomnieć, że pozycja Grupy KGHM jako producenta miedzi górniczej na świecie w roku 2015 poprawiła się o 2 miejsca. 

KGHM szóstym producentem miedzi górniczej na świecie

Produkcja miedzi rafinowanej w 2015 r. dziesięciu największych spółek i zmiana ich pozycji w stosunku do roku poprzedniego. (tys. t)
Źródło: CRU International

W roku 2015 Grupa KGHM poprawiła również swoją pozycję (z 9 na 8) w zakresie produkcji miedzi rafinowanej. Największym producentem górniczym srebra w 2015 r. była kanadyjska spółka Goldcorp, z 5,1-procentowym udziałem w rynku. KGHM znalazł się natomiast na drugim miejscu, utrzymując pozycję sprzed roku i zwiększając swój udział rynkowy do 4,7% z 4,6%. Przewaga KGHM nad trzecim podmiotem w rankingu, Glencore, zmniejszyła się z 205 ton (16 proc.) w 2014 r. do 144 ton (11 proc.) w 2015 r.

KGHM ósmym producentem miedzi rafinowanej na świecie

Produkcja górnicza srebra w 2015 r. dziesięciu największych spółek i zmiana ich pozycji w stosunku do roku poprzedniego. (tys. t)
Źródło: CRU International

Największym producentem górniczym srebra w 2015 r. była meksykańska spółka Fresnillo, z 4,8-procentowym udziałem w rynku. Grupa KGHM znalazła się natomiast na drugim miejscu, z 4,7-procentowym udziałem.

KGHM drugim największym producentem górniczym srebra