Nasi Klienci

Jesteśmy rzetelnym dostawcą oferującym swoim klientom oczekiwaną i powtarzalną jakość produktów oraz serwisu. Współpracujemy zarówno z największymi przedsiębiorstwami w skali globalnej, jak i mniejszymi podmiotami działającymi na rynkach lokalnych. Stąd też nasze produkty trafiają do klientów w różnych częściach świata. Dzięki otwartości i innowacyjności spełniamy ich wysokie wymagania, utrzymując stałą grupę odbiorców.

Struktura przychodów wg rynków zbytu w 2015 roku
* przychody ze sprzedaży do każdego z pozostałych krajów nie przekroczyły 5%
Źródło: KGHM

Rynek surowców, na którym działamy, jest niezwykle zmienny. Dlatego też kluczowy element w naszej działalności stanowią długoletnie relacje z naszymi klientami. Współpraca z ponad 90 proc. z nich kontynuowana jest od wielu lat.

Naszym priorytetem jest utrzymanie statusu preferowanego dostawcy, dlatego staramy się ciągle doskonalić i gwarantować obsługę handlową na najwyższym poziomie. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, angażujemy do ścisłej współpracy wszystkie służby KGHM. Umowy z przewoźnikami, spedytorami i ubezpieczycielami, preferencje w obsłudze celnej związane z posiadaniem statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego AEO (Authorised Economic Operator) oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne podnoszą jakość świadczonych przez nas usług.

Długoterminowe relacje z kontrahentami oraz ich satysfakcja ze współpracy są dla nas bardzo istotne. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, monitoring rynku i bezpośredni kontakt z klientem, stworzyliśmy model współpracy, który oznacza szybkie reagowanie na jego oczekiwania i ewentualne zgłaszane problemy. Badanie satysfakcji klienta dotyczące jakości produktów i obsługi odbywa się w sposób ciągły na każdym etapie współpracy w rozmowach telefonicznych i podczas spotkań z kontrahentami. Dobrym relacjom sprzyjają także regularne spotkania, m.in. podczas LME Week w Londynie czy świąt branżowych, takich jak Dzień Hutnika i Dzień Górnika, udział w targach, seminariach i konferencjach.

Spółka poddaje się audytom swoich klientów w ramach prowadzonych przez nich ocen okresowych, uzyskując wysoką pozycję na liście kwalifikowanych dostawców. Takie działania upewniają naszych partnerów biznesowych co do wysokiego poziomu technologicznego, jakościowego i organizacyjnego w Spółce, co kształtuje wzajemną lojalność i umacnia wizerunek KGHM Polska Miedź S.A. jako dostawcy godnego zaufania.

Zgodność z regulacjami
W 2015 roku nie wystąpiły w KGHM Polska Miedź S.A. niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu. W 2015 roku nie podjęto wobec Spółki kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych.

Klientom oferujemy…

  • Produkty z miedzi
  • Srebro
  • Pozostałe metale

Na eksport oraz na rynki krajów Unii Europejskiej trafiło ok. 75,5 proc. miedzi. Największymi zagranicznymi odbiorcami były: Niemcy, Chiny, Czechy i Węgry. Rynek krajowy stanowił ok. 24,5 proc. łącznej sprzedaży katod z miedzi elektrolitycznej i wyrobów z miedzi.

Struktura geograficzna sprzedaży miedzi w 2015 roku
Źródło: KGHM

Wyjściowym produktem z miedzi elektrolitycznej są katody miedziane o zawartości miedzi 99,99 proc., zarejestrowane jako gatunek „A” na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) oraz na Giełdzie Kontraktów Futures w Szanghaju pod trzema markami: HMG-S, HMG-B i HML. Głównymi odbiorcami wytwarzanych przez nas katod są producenci półwyrobów z miedzi, takich jak walcówka, drut, blachy i taśmy, oraz stopów miedzi.

Drugim co do wolumenu lokowanym przez nas na rynku produktem z miedzi jest walcówka miedziana o średnicy 8 mm, której głównym odbiorcą jest branża kablowa. Z kolei drut miedziany (z miedzi beztlenowej oraz z niskostopowej miedzi beztlenowej zawierającej srebro) przeznaczany jest zarówno na druty cienkie, mikrodruty, druty emaliowane, jak i kable odporne na ogień, kable przenoszące dźwięk i obraz oraz inne kable specjalistyczne. Oprócz tego wykorzystuje się go w produkcji trolei i komutatorów. Wlewki miedziane (okrągłe) z miedzi katodowej to kolejny produkt, który trafia do sektora budowlanego, głównie do produkcji rur, prętów, kształtowników, profili płaskich i taśm, a także do branży elektrotechnicznej. Granulat miedziany natomiast wykorzystywany jest głównie w pro- cesie galwanizacji oraz do produkcji katalizatorów.

 

Na eksport oraz na rynki krajów Unii Europejskiej trafiło ok. 99,5 proc. srebra. Największymi zagranicznymi odbiorcami były: Wielka Brytania, USA i Australia. Rynek krajowy stanowił ok. 0,5 proc. łącznej sprzedaży.

Struktura geograficzna sprzedaży srebra w 2015 r.
Źródło: KGHM

Rocznie produkujemy i sprzedajemy ok. 1200 t srebra metalicznego. Srebro o czystości 99,99 Ag ma postać sztabek (gąsek) o wadze ok. 1000 uncji jubilerskich (ok. 32,15 kg) oraz granulatu. Gąski, zarejestrowane pod marką KGHM HG, posiadają certyfikaty Dobrej Dostawy wystawione przez London Bullion Market Association i Dubai Multi Commodities Centre oraz certyfikat rejestracji na nowojorskiej giełdzie NYMEX.

Głównymi odbiorcami srebra są instytucje finansowe. Srebro wykorzystywane jest jako metal inwestycyjny, znajduje także zastosowanie w takich branżach, jak jubilerstwo, przemysł elek- troniczny, numizmatyka, przemysł fotograficzny, medycyna oraz produkcja nakryć stołowych.

Cennym i bardzo rzadkim metalem stanowiącym produkt uboczny procesu produkcji miedzi jest ren, będący strategicznym metalem dla zasto- sowań wymagających odporności na ekstremalnie wysokie temperatury. Ren wykorzystywany jest głównie do produkcji tzw. superstopów dla przemysłu lotniczego oraz jako katalizator w produkcji wysokooktanowych benzyn w branży petrochemicznej. Stosowany jest również do produkcji elementów grzewczych, styków elektrycznych, elektrod, elektromagnesów, lamp próżniowych i rentgenowskich, żarówek błyskowych, powłok metalicznych czy elementów silników rakietowych. Warto podkreślić, że KGHM Polska Miedź S.A. jest jedynym europejskim producentem tego metalu z własnych zasobów.

Stosunkowo nowym produktem oferowanym przez Spółkę jest molibden wykorzystywany w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, naftowym, nuklearnym, elektronicznym oraz chemicznym, obecny głównie na rynkach azjatyckim, amerykańskim i europejskim.