Kim jesteśmy

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra. Mamy ponad 55-letnie doświadczenie w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Działalność Grupy KGHM jest podzielona na cztery segmenty. Trzy z nich, dotyczące działalności górniczo-hutniczej, są objęte tym raportem.*

Główne segmenty dla działalności górniczo-hutniczej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

Jednostka dominująca

ZASOBY

Jedno z największych na świecie złóż miedzi

NAJISTOTNIEJSZE AKTYWA PRODUKCYJNE

Kopalnie podziemne
 1. ZG Lubin - Polska
 2. ZG Polkowice-Sieroszowice - Polska
 3. ZG Rudna - Polska
Huty miedzi
 1. HM Legnica - Polska
 2. HM Głogów i HM Głogów II - Polska
Walcownia
 1. HM Cedynia - Polska

PROJEKTY ROZWOJOWE

Głogów Głęboki - Przemysłowy
Projekty przedprodukcyjne i eksploatacyjne w południowo-zachodniej Polsce

KGHM International Ltd.

NAJISTOTNIEJSZE AKTYWA PRODUKCYJNE

Kopalnie podziemne
 1. Morrison - Kanada (Region Sudbury)
Kopalnie odkrywkowe
 1. Robinson - Nevada, USA
 2. Carlota - Arizona, USA
 3. Franke - Chile

PROJEKTY ROZWOJOWE

Projekt Victoria - Kanada (Region Sudbury)
 1. Projekt zakładający budowę kopalni podziemnej miedzi, niklu i metali szlachetnych
Projekt Ajax - Kanada (Kolumbia Brytyjska)
 1. Projekt zakładający budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud z infrastrukturą towarzyszącą
Sierra Gorde Oxide (Chile)
 1. Projekt zakładający przetwarzanie rudy tlenkowej

Sierra Gorde S.C.M.

wspólne przedsięwzięcie KGHM International Ltd. i spółek Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. i Sumitomo Corporation

NAJISTOTNIEJSZE AKTYWA PRODUKCYJNE

Kopalnie
 1. Sierra Gorda - Chile

* Na potrzeby niniejszego raportu zintegrowanego, wskaźniki pozafinansowe KGHM Internatonal Ltd. i Sierra Gorda S.C.M. przedstawiono zbiorczo.

Źródło: KGHM

Lokalizacja zakładów Grupy KGHM
Źródło: KGHM